Извештај од 39-тите Државни натпревари, мај 2022 година

Извештај од XXXIX Државни натпревари од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта во Република Северна Македонија 06.05.2022 г. Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните средни стручни...

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ЧЕТИРИГОДИШНАТА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА НАСТАВНИЦИ ПО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И РАКОВОДНИ КАДРИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   Четиригодишната работа на Здружението се однесува за периодот од 13.03.2013 г. до...