Извештај за државните натпревари 2017

ИЗВЕШТАЈ ОД XXXVI  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА На ден 05. 05. 2017 година се одржаа 35-те по ред  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА НА...