Извештај за државни натпревари 2015

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИОТ ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ПО  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И РАКОВОДНИ КАДРИ ОД  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИ И СООБРАЌАЈНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДНИЈА Одржан во СОУ„РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“- ПРИЛЕП 08.05.2015 година              ...