Извештај за државните натпревари 2016

ИЗВЕШТАЈ ОД XXXV  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА На ден 06. 05. 2016 година се одржаа 35-те по ред  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА НА...