Извештај за државните натпревари 2017

ИЗВЕШТАЈ ОД XXXVI  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА На ден 05. 05. 2017 година се одржаа 35-те по ред  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА НА...

Извештај за државните натпревари 2016

ИЗВЕШТАЈ ОД XXXV  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА На ден 06. 05. 2016 година се одржаа 35-те по ред  ДРЖАВНИ НАПРЕВАРИ НА ЕЛЕКРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА НА...

Извештај за државни натпревари 2015

ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИОТ ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ПО  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И РАКОВОДНИ КАДРИ ОД  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ, МАШИНСКИ И СООБРАЌАЈНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДНИЈА Одржан во СОУ„РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“- ПРИЛЕП 08.05.2015 година              ...
Историјат

Историјат

ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ПО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И РАКОВОДНИТЕ КАДРИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ; МАШИНСКИТЕ И СООБРАЌАЈНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУЛИКА МАКЕДОНИЈА И С Т О Р И Ј А Т Во далечната 1980 год. на иницијатива од неколку училишта од електро-машинска срука од Република...