Тригодишен план за натпревари 2020-2022

На следниот линк можете да го преземете тригодишниот план за натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта за периодот 2020-2022 година:

Превземи Тригодишен план за натпревари