Почитувани во прилог се прикажани пријавите за натпревари за 2018 година. Во прилогот е поединечна пријава по ученик и целовкупна пријава за училиште.

Prijava-za-Drzavnite-natprevari-37-ми
ПРИЈАВА-за-труд-37ми